Covid 19
Med anledning av coronaviruset/covid-19
För oss är det viktigt utifrån ett samhällsperspektiv att göra vad vi kan för att förhindra smittspridning men samtidigt hålla verksamheten igång. Vi har därför tagit fram övergripande riktlinjer för AÅMO bygg AB för att hindra spridning av viruset. Några av de riktlinjer och åtgärder vi har satt upp:
• Hålla god hygien och tvätta händer med tvål och varmt vatten flera gånger om dagen.
• Stanna hemma om du känner dig sjuk. Följ vanliga rutiner för sjukanmälan.
• Undvika nya och större sammankomster.
• Inget onödigt resande.
• I möjligaste mån inte ta emot besök om de inte är kritiska för verksamhetens framdrift.
• Vi uppdaterar oss hela tiden avseende aktuella instruktioner från myndigheter och informerar alla våra medarbetare via våra interna kanaler.
• Vi följer noga utvecklingen hos våra kunder och leverantörer med anledning av Coronaviruset och har stort fokus på att upprätthålla vår produktion och leveransförmåga. Vi ser i dagsläget inte några omständigheter av så stor betydelse att det skulle begränsa vår produktion, men kan snabbt behöva omvärdera detta beroende på utvecklingen av förebyggande åtgärder för smittspridning den närmsta tiden.